పదజాలం

మతము» Дін

games images

Пасха
Pasxa
ఈస్టర్ పక్షి

games images

пасха жұмыртқасы
pasxa jumırtqası
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

games images

періште
perişte
దేవదూత

games images

қоңырау
qoñıraw
గంట

games images

Інжіл
Injil
బైబిలు

games images

епископ
epïskop
మతగురువు

games images

бата
bata
దీవెన

games images

буддизм
bwddïzm
బౌద్ధమతం

games images

христиандық
xrïstïandıq
క్రైస్తవ మతం

games images

рождестволық сыйлық
rojdestvolıq sıylıq
క్రిస్మస్ బహుమతి

games images

рождество шыршасы
rojdestvo şırşası
క్రిస్మస్ చెట్టు

games images

шіркеу
şirkew
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

games images

табыт
tabıt
శవపేటిక

games images

жаратылыс
jaratılıs
సృష్టి

games images

керу
kerw
సిలువ బొమ్మ

games images

ібіліс
ibilis
దయ్యము

games images

құдай
quday
దేవుడు

games images

индуизм
ïndwïzm
హిందూమతము

games images

ислам
ïslam
ఇస్లామ్ మతము

games images

иудаизм
ïwdaïzm
యూదు మతము

games images

медитация
medïtacïya
ధ్యానము

games images

мумия
mwmïya
తల్లి

games images

мұсылман
musılman
మహమ్మదీయులు

games images

рим папасы
rïm papası
మతాధికారి

games images

дұға
duğa
ప్రార్థన

games images

священник
svyaşçennïk
పూజారి

games images

дін
din
మతము

games images

ғибадат
ğïbadat
సేవ

games images

синагога
sïnagoga
యూదుల ప్రార్థనాలయము

games images

ғибадатхана
ğïbadatxana
ఆలయము

games images

қабір
qabir
సమాధి