పదజాలం

ప్రకృతి» Табиғат

games images

доға
doğa
చాపము

games images

қора
qora
కణజము

games images

айлақ / шығанақ
aylaq / şığanaq
అఖాతము

games images

жағажай
jağajay
సముద్రతీరము

games images

көпіршік
köpirşik
బుడగ

games images

үңгір
üñgir
గుహ

games images

ферма
ferma
వ్యవసాయ

games images

от
ot
అగ్ని

games images

із
iz
పాదముద్ర

games images

глобус
globws
భూగోళము

games images

егін
egin
పంటకోత

games images

пішен тайлары
pişen tayları
ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

games images

көл
köl
సరస్సు

games images

жапырақ
japıraq
ఆకు

games images

тау
taw
పర్వతము

games images

мұхит
muxït
మహాసముద్రము

games images

панорама
panorama
సమగ్ర దృశ్యము

games images

жартас
jartas
శిల

games images

қайнар көзі
qaynar közi
వసంతము

games images

батпақ
batpaq
చిత్తడి

games images

ағаш
ağaş
చెట్టు

games images

ағаш діңі
ağaş diñi
చెట్టు కాండము

games images

алқап
alqap
లోయ

games images

көрініс
körinis
వీక్షణము

games images

шашыраған су ағыны
şaşırağan sw ağını
నీటి జెట్

games images

сарқырама
sarqırama
జలపాతము

games images

толқын
tolqın
అల