పదజాలం

సమాచార వినిమయము» Қатынас

games images

мекенжай
mekenjay
చిరునామా

games images

әліпби
älipbï
వర్ణమాల

games images

автожауапқатқыш
avtojawapqatqış
జవాబునిచ్చు యంత్రము

games images

антенна
antenna
ఆంటెన్నా

games images

телефон соғу
telefon soğw
పిలుపు

games images

компакт-диск
kompakt-dïsk
సిడి

games images

қатынас
qatınas
సమాచారము

games images

құпиялылық
qupïyalılıq
గోప్యత

games images

қосылыс
qosılıs
సంబంధము

games images

пікірталас
pikirtalas
చర్చ

games images

эмейл
émeyl
ఇ-మెయిల్

games images

көңіл көтеру
köñil köterw
వినోదం

games images

жедел пошта жөнелтілімі
jedel poşta jöneltilimi
వేగ వస్తువు

games images

факс
faks
ఫాక్స్ మెషిన్

games images

киноөндіріс
kïnoöndiris
చిత్ర పరిశ్రమ

games images

шрифт
şrïft
ఫాంట్

games images

сәлемдесу
sälemdesw
శుభాకాంక్షలు

games images

сәлем
sälem
శుభాకాంక్షలు

games images

құттықтау хаты
quttıqtaw xatı
గ్రీటింగ్ కార్డ్

games images

құлаққап
qulaqqap
హెడ్ ఫోన్లు

games images

пиктограмма
pïktogramma
చిహ్నము

games images

ақпарат
aqparat
సమాచారం

games images

интернет
ïnternet
ఇంటర్నెట్

games images

сұхбат
suxbat
ఇంటర్వ్యూ

games images

пернетақта
pernetaqta
కీబోర్డ్

games images

әріп
ärip
అక్షరము

games images

хат
xat
ఉత్తరం

games images

суретті журнал
swretti jwrnal
పత్రిక

games images

ақпарат құралы
aqparat quralı
మాధ్యమము

games images

микрофон
mïkrofon
శబ్ద ప్రసారిణి

games images

ұялы телефон
uyalı telefon
మొబైల్ ఫోన్

games images

модем
modem
మోడెమ్

games images

монитор
monïtor
మానిటర్

games images

тінтуір кілемшесі
tintwir kilemşesi
మౌస్ ప్యాడ్

games images

жаңалықтар
jañalıqtar
వార్తలు

games images

газет
gazet
వార్తాపత్రిక

games images

шу
şw
శబ్దం

games images

жазба
jazba
నోట్

games images

жазба қағаз
jazba qağaz
నోట్

games images

телефон-автомат
telefon-avtomat
చెల్లింపు ఫోన్

games images

фотосурет
fotoswret
చాయా చిత్రము

games images

фотоальбом
fotoalbom
ఫోటో ఆల్బమ్

games images

ашық хат
aşıq xat
బొమ్మ పోస్టుకార్డు

games images

пошта жәшігі
poşta jäşigi
తపాలా కార్యాలయ పెట్టె

games images

радио
radïo
రేడియో

games images

телефон тұтқасы
telefon tutqası
రిసీవర్

games images

қашықтықтан басқару пульты
qaşıqtıqtan basqarw pwltı
రిమోట్ కంట్రోల్

games images

спутник
spwtnïk
ఉపగ్రహము

games images

экран
ékran
తెర

games images

көрсеткі
körsetki
గుర్తు

games images

қолтаңба
qoltañba
సంతకము

games images

смартфон
smartfon
స్మార్ట్ ఫోన్

games images

динамик
dïnamïk
ఉపన్యాసకుడు

games images

пошта маркасы
poşta markası
స్టాంపు

games images

пошта қағазы
poşta qağazı
స్టేషనరీ

games images

телефонат
telefonat
టెలిఫోన్ కాల్

games images

телефонмен сөйлесу
telefonmen söylesw
టెలిఫోన్ సంభాషణ

games images

телекамера
telekamera
టెలివిజన్ కెమెరా

games images

мәтін
mätin
పాఠము

games images

теледидар
teledïdar
టెలివిజన్

games images

бейнекассета
beynekasseta
వీడియో క్యాసెట్

games images

рация / радио
racïya / radïo
వాకీ టాకీ

games images

веб-парақша
veb-paraqşa
వెబ్ పేజీ

games images

сөз
söz
పదము