పదజాలం

ప్యాకేజింగ్» Қаптама

games images

алюминий жұқалтыры
alyumïnïy juqaltırı
అల్యూమినియపు మడత

games images

бөшке
böşke
పీపా

games images

себет
sebet
బుట్ట

games images

бөтелке
bötelke
సీసా

games images

қорап
qorap
పెట్టె

games images

кәмпит қорабы
kämpït qorabı
చాక్లెట్లు ఉంచు పెట్టె

games images

қатырма
qatırma
మందమైన అట్ట

games images

мазмұны / ішіндегісі
mazmunı / işindegisi
విషయము

games images

жәшік
jäşik
గుడ్లు తరలించేందుకు ఉపయోగించే ట్రే

games images

хатқалта
xatqalta
కవరు

games images

түйін
tüyin
ముడి

games images

металл жәшік
metall jäşik
లోహపు పెట్టె

games images

май бөшкесі
may böşkesi
చమురు డ్రమ్

games images

қаптама
qaptama
ప్యాకేజింగ్

games images

қағаз
qağaz
కాగితము

games images

қағаз пакет
qağaz paket
కాగితపు సంచీ

games images

пластик
plastïk
ప్లాస్టిక్

games images

консерві банкасы
konservi bankası
డబ్బా/క్యాను

games images

сөмке
sömke
టోట్ బ్యాగ్

games images

шарап бөшкесі
şarap böşkesi
మద్యపు పీపా

games images

шарап бөтелкесі
şarap bötelkesi
మద్యము సీసా

games images

ағаш жәшік
ağaş jäşik
చెక్క పెట్టె