పదజాలం

కార్యాలయము» Кеңсе

games images

қалам
qalam
బాల్ పెన్

games images

үзіліс
üzilis
విరామం

games images

портфель
portfel
బ్రీఫ్ కేస్

games images

түрлі-түсті қарындаш
türli-tüsti qarındaş
రంగు వేయు పెన్సిల్

games images

мәслихат
mäslïxat
సమావేశం

games images

мәслихат залы
mäslïxat zalı
సమావేశపు గది

games images

көшірме
köşirme
నకలు

games images

мекенжай картотекасы
mekenjay kartotekası
డైరెక్టరీ

games images

папка-тіркеуіш
papka-tirkewiş
దస్త్రము

games images

кеңсе шкафы
keñse şkafı
దస్త్రములుంచు స్థలము

games images

қаламсия
qalamsïya
ఫౌంటెన్ పెన్

games images

хат салатын қорап
xat salatın qorap
ఉత్తరములు ఉంచు పళ్ళెము

games images

маркер
marker
గుర్తు వేయు పేనా

games images

дәптер
däpter
నోటు పుస్తకము

games images

блокнот
bloknot
నోటు ప్యాడు

games images

кеңсе
keñse
కార్యాలయము

games images

кеңсе креслосы
keñse kreslosı
కార్యాలయపు కుర్చీ

games images

үстеме жұмыс
üsteme jumıs
అధిక సమయం

games images

қыстырғыш
qıstırğış
కాగితాలు బిగించి ఉంచునది

games images

қарындаш
qarındaş
పెన్సిల్

games images

тескіш
teskiş
పిడికిలి గ్రుద్దు

games images

сейф
seyf
సురక్షితము

games images

ұштағыш
uştağış
మొన చేయు పరికరము

games images

майда қағаз
mayda qağaz
పేలికలుగా కాగితం

games images

қағаз турағыш
qağaz twrağış
తునకలు చేయునది

games images

шиыршықты бекіту
şïırşıqtı bekitw
మురి బైండింగ్

games images

қапсырма
qapsırma
కొంకి

games images

степлер
stepler
కొక్కెము వేయు పరికరము

games images

жазу машинкасы
jazw maşïnkası
టైపురైటర్ యంత్రము

games images

жұмыс орны
jumıs ornı
కార్యస్థానము