పదజాలం

సంగీతం» Музыка

games images

аккордеон
akkordeon
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

games images

балалайка
balalayka
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

games images

музыкалық топ
mwzıkalıq top
మేళము

games images

банджо
bandjo
బాంజో

games images

кларнет
klarnet
సన్నాయి వాయిద్యం

games images

концерт
koncert
కచ్చేరి

games images

дағыра
dağıra
డ్రమ్

games images

дауылпаз
dawılpaz
డ్రమ్ములు

games images

сыбызғы
sıbızğı
వేణువు

games images

рояль
royal
గ్రాండ్ పియానో

games images

гитара
gïtara
గిటార్

games images

зал
zal
సభా మందిరం

games images

синтезатор
sïntezator
కీబోర్డ్

games images

ерін сырнай
erin sırnay
నోటితో ఊదు వాద్యము

games images

музыка
mwzıka
సంగీతం

games images

пюпитр
pyupïtr
మ్యూజిక్ స్టాండ్

games images

нота
nota
సూచన

games images

орган
organ
అవయవము

games images

пианино
pïanïno
పియానో

games images

саксофон
saksofon
శాక్సోఫోను

games images

әнші
änşi
గాయకుడు

games images

ішек
işek
తీగ

games images

керней
kerney
గాలి వాద్యము

games images

кернейші
kerneyşi
కొమ్ము ఊదువాడు

games images

скрипка
skrïpka
వాయులీనము

games images

скрипка қорабы
skrïpka qorabı
వాయులీనపు పెట్టె

games images

ксилофон
ksïlofon
జల తరంగిణి