‫شهر - ከተማ


ማዕርፎ ነፈርቲ
ma‘irifo neferitī
‫فرودگاه


ኣፓርታማታት ዝሓዘ ህንጻ
aparitamatati ziḥaze hinits’a
‫منزل مسکونی


ነዊሕ ኮፍ መበሊ
newīḥi kofi mebelī
‫بانک


ዓባይ ከተማ
‘abayi ketema
‫شهر بزرگ


መገዲ ብሽክለታ
megedī bishikileta
‫مسیر دوچرخه


ናይ ጃላቡ ማርሳ
nayi jalabu marisa
‫بندر قایق


ርእሰ-ከተማ
ri’ise-ketema
‫پایتخت


መረዋሕ ደወል
merewaḥi deweli
‫آهنگ ناقوس


መካነ-መቓብር
mekane-meḵ’abiri
‫گورستان


ሲነማ
sīnema
‫سینما


ከተማ
ketema
‫شهر


ካርታ ከተማ
karita ketema
‫نقشه شهر


ገበን
gebeni
‫جرم


ሰላማዊ ሰልፊ
selamawī selifī
‫تظاهرات


መሸጣዊ ምርኢት
meshet’awī miri’īti
‫نمایشگاه


ኣሃዱ ምክልኻል ባርዕ ሓዊ
ahadu mikiliẖali bari‘i ḥawī
‫آتش‌نشانی


ተሳራሳሪ ማይ
tesarasarī mayi
‫چشمه


ጓሓፍ
gwaḥafi
‫زباله


ማርሳ
marisa
‫بندر


ሆቴል
hotēli
‫هتل


ምንጪ ጠሊ
minich’ī t’elī
‫شیر آتش نشانی


ናይ ጽርግያ ምልክት
nayi ts’irigiya milikiti
‫نشان


ሳንዱቕ ፖስታ
saniduḵ’i posita
‫صندوق پستی


ጐደቦ
godebo
‫محلّه


ብርሃን ኒዮን
birihani nīyoni
‫نور نئون


ቦታ ለይታዊ ትልሂት
bota leyitawī tilihīti
‫کلوپ شبانه


ናይ ቀደም ከተማ
nayi k’edemi ketema
‫قسمت قدیمی شهر


ኦፔራ
opēra
‫اپرا


ፓርክ
pariki
‫پارک


ሰድያ ናይ ፓርክ
sediya nayi pariki
‫نیمکت


መዐሸጊ ማኪና
me‘āshegī makīna
‫پارکینگ


ጭር ናይ ተሌፎን
ch’iri nayi telēfoni
‫باجه تلفن


ኣድራሻ ፖስታ (ዚፕ)
adirasha posita (zīpi)
‫کد پستی


ቤት-ማእሰርቲ
bēti-ma’iseritī
‫زندان


ቤት-መስተ
bēti-mesite
‫میخانه


ዝረኣዩ ቦታታት
zire’ayu botatati
‫جاذبه‌های گردشگری


ሓድጊ ሰማይ
ḥadigī semayi
‫افق


መብራህቲ ጐደና
mebirahitī godena
‫چراغ


ቤት-ጽሕፈት በጻሕቲ ሃገር
bēti-ts’iḥifeti bets’aḥitī hageri
‫آژانس گردشگری


ግምቢ
gimibī
‫برج


ገለርያ
geleriya
‫تونل


ተሽከርካሪት
teshikerikarīti
‫وسیله نقلیه


ገጠራዊ ዓዲ
get’erawī ‘adī
‫روستا


ግምቢ ማይ
gimibī mayi
‫برج مخزن آب