‫سلامت - ጥዕና


ኣምቡላንስ
amibulanisi
‫آمبولانس


ባንዴጅ
banidēji
‫پانسمان


ሕርሲ
ḥirisī
‫تولّد


ጸቕጢ ደም
ts’eḵ’it’ī demi
‫فشار خون


ክንክን ኣካላት
kinikini akalati
‫بهداشت بدن


ዝሑል
ziḥuli
‫التهاب بینی


ክሬም
kirēmi
‫کِرِم


ምርኩስ
mirikusi
‫عصا


መርመራ
merimera
‫معاینه


ምጽንቃቕ ኣካላዊ ሓይሊ
mits’inik’aḵ’i akalawī ḥayilī
‫خستگی


ሽፋን ገጽ
shifani gets’i
‫ماسک صورت


ሳንዱቕ ቀዳማይ ረድኤት
saniduḵ’i k’edamayi redi’ēti
‫جعبه کمک های اولیه


ምሕዋይ
miḥiwayi
‫شفا


ጥዕና
t’i‘ina
‫سلامت


መስምዒ ሓገዝ
mesimi‘ī ḥagezi
‫سمعک


ሆስፒታል
hosipītali
‫بیمارستان


መድሃኒታዊ መርፍእ
medihanītawī merifi’i
‫تزریق


ኣካላዊ ማህሰይቲ
akalawī mahiseyitī
‫جراحت


መመላኽዒ ገጽ
memelaẖi‘ī gets’i
‫آرایش


ማሳጆ
masajo
‫ماساژ


መድሃኒት
medihanīti
‫پزشکی


ፈውሲ
fewisī
‫دارو


ሞርታር
moritari
‫هاون


ቀፊር ኣፍ
k’efīri afi
‫دهانه


መስደዲ ጽፍሪ
mesidedī ts’ifirī
‫ناخن گیر


ምኽሳዕ
miẖisa‘i
‫اضافه وزن


መጥባሕቲ
met’ibaḥitī
‫عمل جراحی


ቃንዛ
k’aniza
‫درد


ምኡዝ ጨና
mi’uzi ch’ena
‫عطر


ከኒና
kenīna
‫قرص


ጥንሲ
t’inisī
‫بارداری


ላማ
lama
‫ریش تراش


መላጸ
melats’e
‫تراش ریش


መዕፈሪ ጭሕሚ
me‘iferī ch’iḥimī
‫فرچه


ድቃስ
dik’asi
‫خواب


መትከኺ
metikeẖī
‫سیگاری


እገዳ ምትካኽ ሽጋራ
igeda mitikaẖi shigara
‫ممنوعیت استعمال دخانیات


መጋረዲ ጸሓይ
megaredī ts’eḥayi
‫کرم ضد آفتاب


መዀኵዒ
meዀkwi‘ī
‫پنبه گوش پاک کن


መማወጺ ስኒ
memawets’ī sinī
‫مسواک


መሕጸቢ ስኒ ቦማታ
meḥits’ebī sinī bomata
‫خمیر دندان


ስተኪኒ
sitekīnī
‫خلال دندان


ግዳይ
gidayi
‫قربانی


ሰዓት-መሰል ሚዛን
se‘ati-meseli mīzani
‫ترازو


ዓረብያ ስንኩላን
‘arebiya sinikulani
‫صندلی چرخدار