‫سبزیجات - ኣሕምልቲ


ካውሎ ብሩክሰል
kawilo birukiseli
‫کلم بروکسل


ዓይነት ሓምሊ
‘ayineti ḥamilī
‫کنگر فرنگی


ንመግቢ ዝኸውን ዓይነት ተኽሊ
nimegibī ziẖewini ‘ayineti teẖilī
‫مارچوبه


ካዝሜር ዝመስል ዓይነት ፍሩታ
kazimēri zimesili ‘ayineti firuta
‫آوکادو


ባልደንጋ:ፋጆሊ
balideniga:fajolī
‫لوبیا


ፔፐሮኒ
pēperonī
‫پاپریکا


ካውሎ ፍዮሪ ዝመስል ዓይነት ሓምሊ
kawilo fiyorī zimesili ‘ayineti ḥamilī
‫کلم بروکلی


ካውሎ
kawilo
‫کلم


ዓይነት ካውሎ
‘ayineti kawilo
‫شلغم


ካሮቲ
karotī
‫هویج


ካውሎ ፍዮሪ
kawilo fiyorī
‫گل کلم


ሴደኖ
sēdeno
‫کرفس


ሕምሊ ሽኮርያ
ḥimilī shikoriya
‫کاسنی


ጉዕ በርበረ:በርበረ
gu‘i beribere:beribere
‫فلفل چیلی


ዕፉን
‘ifuni
‫ذرّت


ዝኩኒ ዝመስል ዓይነት ተኽሊ
zikunī zimesili ‘ayineti teẖilī
‫خیار


መለንዛን
melenizani
‫بادمجان


ብጫ ዕምባባ ዘለዋ ተኽሊ
bich’a ‘imibaba zelewa teẖilī
‫رازیانه


ጻዕዳ ሽጉርቲ
ts’a‘ida shiguritī
‫سیر


ቀጠልያ ካውሎ
k’et’eliya kawilo
‫کلم سبز


ኣድሪ
adirī
‫کلم پیچ


ፓሮ
paro
‫تره فرنگی


ሰላጣ
selat’a
‫کاهو


ባምያ
bamiya
‫بامیه


ኣውሊዕ
awilī‘i
‫زیتون


ሽጉርቲ
shiguritī
‫پیاز


ፐርሲመሎ
perisīmelo
‫جعفری


ዓይኒ ዓተር
‘ayinī ‘ateri
‫نخود فرنگی


ዱባ
duba
‫کدو تنبل


ፍረ ዱባ
fire duba
‫تخم کدو


ድንሽ ዝመስል ጻዕዳ ወይ ቀይሕ ተክሊ
dinishi zimesili ts’a‘ida weyi k’eyiḥi tekilī
‫تربچه


ቀይሕ ካውሎ
k’eyiḥi kawilo
‫کلم قرمز


ቀይሕ በርበረ
k’eyiḥi beribere
‫فلفل قرمز


ቁስጣ
k’usit’a
‫اسفناج


ሽኮር ድንሽ
shikori dinishi
‫سیب زمینی شیرین


ኮሚደረ
komīdere
‫گوجه فرنگی


ኣሕምልቲ
aḥimilitī
‫سبزیجات


ዝኲኒ
zikwīnī
‫کدو