‫هنر - Umenie


potlesk
‫تشویق


umenie
‫هنر


poklona
‫تعظیم


štetec
‫قلم‌مو


maľovanka
‫کتاب رنگ آمیزی


tanečnica
‫رقصنده


výkres
‫طراحی


galéria
‫گالری


sklenené okno
‫پنجره شیشه ای


grafiti
‫نوشته دیواری


umelecké remeslo
‫صنایع دستی


mozaika
‫موزاییک


nástenná maľba
‫نقاشی دیواری


múzeum
‫موزه


predstavenie
‫به صحنه بردن


obraz
‫تصویر


báseň
‫شعر


plastika
‫مجسّمه


pieseň
‫آهنگ


socha
‫مجسّمه


akvarelová farba
‫آبرنگ