‫آموزش و پرورش - Vzdelanie


archeológia
‫باستان شناسی


atóm
‫اتم


tabuľa
‫ تخته


výpočet
‫محاسبه


kalkulačka
‫ماشین حساب


certifikát
‫گواهینامه


krieda
‫گچ


trieda
‫کلاس


kružidlo
‫پرگار


kompas
‫قطب نما


krajina
‫کشور


kurz
‫کلاس


diplom
‫دانش نامه


svetová strana
‫جهت


vzdelávanie
‫آموزش


filter
‫فیلتر


vzorec
‫فرمول


zemepis
‫جغرافیا


gramatika
‫دستور زبان


vedomosti
‫دانش


jazyk
‫زبان


vyučovanie
‫درس


knižnica
‫کتابخانه


literatúra
‫ادبیات


matematika
‫ریاضیات


mikroskop
‫میکروسکوپ


číslica
‫عدد


počet
‫شماره


tlak
‫فشار


hranol
‫منشور


profesor
‫استاد


pyramída
‫هرم


rádioaktivita
‫رادیواکتیویته


váhy
‫ترازو


kozmický priestor
‫فضا


štatistika
‫آمار


štúdium
‫تحصیلات


slabika
‫هجا


tabuľka
‫جدول


preklad
‫ترجمه


trojuholník
‫مثلث


prehláska
‫حرف صدادار زبان های ژرمنی


univerzita
‫دانشگاه


mapa sveta
‫نقشه جهان