‫نظامی - ‫צבא‬


‫נושאת מטוסים‬
nwşʼţ mtwsym
‫ناو هواپیمابر


‫תחמושת‬
ţẖmwşţ
‫مهمات


‫שריון‬
şrywn
‫زره پوش


‫צבא‬
ẕbʼ
‫ارتش


‫מעצר‬
mʻẕr
‫دستگیری


‫פצצת אטום‬
pẕẕţ ʼtwm
‫بمب اتمی


‫התקפה‬
hţqph
‫حمله


‫גדר תיל‬
gdr ţyl
‫سیم خاردار


‫פיצוץ‬
pyẕwẕ
‫انفجار


‫פצצה‬
pẕẕh
‫بمب


‫תותח‬
ţwţẖ
‫توپ


‫מחסנית‬
mẖsnyţ
‫فشنگ


‫סמל‬
sml
‫نشان


‫הגנה‬
hgnh
‫دفاع


‫הרס‬
hrs
‫تخریب


‫קרב‬
qrb
‫جنگ


‫מטוס קרב‬
mtws qrb
‫جنگنده بمب افکن


‫מסכת גז‬
mskţ gz
‫ماسک ضد گاز


‫שומר‬
şwmr
‫نگهبان


‫רימון‬
rymwn
‫نارنجک


‫אזיקים‬
ʼzyqym
‫دستبند


‫קסדה‬
qsdh
‫کلاه خود


‫צעדה‬
ẕʻdh
‫قدم رو


‫מדליה‬
mdlyh
‫مدال


‫צבא‬
ẕbʼ
‫نظامی


‫חיל הים‬
ẖyl hym
‫نیروی دریایی


‫שלום‬
şlwm
‫صلح


‫טייס‬
tyys
‫خلبان


‫אקדח‬
ʼqdẖ
‫هفت تیر


‫אקדח‬
ʼqdẖ
‫هفت تیر


‫רובה‬
rwbh
‫تفنگ


‫רקטה‬
rqth
‫موشک


‫יורה‬
ywrh
‫تیرانداز


‫ירייה‬
yryyh
‫گلوله


‫חייל‬
ẖyyl
‫سرباز


‫צוללת‬
ẕwllţ
‫زیر دریایی


‫מעקב‬
mʻqb
‫نظارت


‫חרב‬
ẖrb
‫شمشیر


‫טנק‬
tnq
‫تانک


‫מדים‬
mdym
‫لباس یک شکل


‫ניצחון‬
nyẕẖwn
‫پیروزی


‫זוכה‬
zwkh
‫برنده