‫هنر - Artes


los aplausos
‫تشویق


el arte
‫هنر


la reverencia
‫تعظیم


la brocha
‫قلم‌مو


el libro para colorear
‫کتاب رنگ آمیزی


la bailadora
‫رقصنده


el dibujo
‫طراحی


la galería
‫گالری


la vidriera
‫پنجره شیشه ای


el graffiti
‫نوشته دیواری


la artesanía
‫صنایع دستی


el mosaico
‫موزاییک


el mural
‫نقاشی دیواری


el museo
‫موزه


la representación
‫به صحنه بردن


el dibujo
‫تصویر


el poema
‫شعر


la escultura
‫مجسّمه


la canción
‫آهنگ


la estatua
‫مجسّمه


la acuarela
‫آبرنگ