‫مصالح - Materiales


el latón
‫برنج


el cemento
‫سیمان


la cerámica
‫سرامیک


la tela
‫پارچه


la tela
‫پارچه


el algodón
‫پنبه


el cristal
‫بلور


la suciedad
‫کثیفی


el pegamento
‫چسب


el cuero
‫چرم


el metal
‫فلز


el aceite
‫نفت


el polvo
‫پودر


la sal
‫نمک


la arena
‫شن


la chatarra
‫قراضه


la plata
‫نقره


la piedra
‫سنگ


la paja
‫کاه


la madera
‫چوب


la lana
‫پشم