‫مشاغل - Occupations


architect
‫معمار


astronaut
‫فضانورد


barber
‫آرایشگر


blacksmith
‫آهنگر


boxer
‫بوکسور


bullfighter
‫گاوباز


bureaucrat
‫بوروکرات


business trip
‫سفر کاری


businessman
‫تاجر


butcher
‫قصّاب


car mechanic
‫مکانیک


caretaker
‫سرایدار


cleaning lady
‫نظافت چی


clown
‫دلقک


colleague
‫همکار


conductor
‫رهبر ارکستر


cook
‫آشپز


cowboy
‫کابوی


dentist
‫دندانپزشک


detective
‫کارآگاه


diver
‫غوّاص


doctor
‫پزشک


doctor
‫دکتر


electrician
‫برق کار


female student
‫دانش آموز


fireman
‫آتش نشان


fisherman
‫ماهی گیر


football player
‫فوتبالیست


gangster
‫اوباش


gardener
‫باغبان


golfer
‫گلف باز


guitarist
‫گیتاریست


hunter
‫شکارچی


interior designer
‫طراح داخلی


judge
‫قاضی


kayaker
‫کایاک ران


magician
‫شعبده باز


male student
‫دانش آموز


marathon runner
‫دونده ماراتن


musician
‫نوازنده


nun
‫راهبه


occupation
‫حرفه


ophthalmologist
‫چشم پزشک


optician
‫چشم پزشک


painter
‫نقّاش


paper boy
‫روزنامه فروش


photographer
‫عکّاس


pirate
‫دزد دریایی


plumber
‫لوله کش


policeman
‫پلیس


porter
‫باربر


prisoner
‫زندانی


secretary
‫منشی


spy
‫جاسوس


surgeon
‫جرّاح


teacher
‫معلّم


thief
‫دزد


truck driver
‫راننده کامیون


unemployment
‫بیکاری


waitress
‫گارسون


window cleaner
‫نظافت چی پنجره


work
‫کار


worker
‫کارگر