‫حیوانات کوچک - Small animals


ant
‫مورچه


beetle
‫قاب‌بالان


bird
‫پرنده


birdcage
‫قفس پرنده


birdhouse
‫خانه پرنده


bumblebee
خرزنبوریان


butterfly
‫پروانه


caterpillar
‫کرم ابریشم


centipede
‫هزارپا


crab
‫خرچنگ


fly
‫مگس


frog
‫قورباغه


goldfish
‫ماهی قرمز


grasshopper
‫ملخ


guinea pig
‫خوکچه هندی


hamster
‫همستر


hedgehog
‫جوجه تیغی


hummingbird
‫مگس‌ مرغ


iguana
‫سوسمار


insect
‫حشره


jellyfish
‫چتر دریایی


kitten
‫بچه گربه


ladybug
‫پینه دوز


lizard
‫مارمولک


louse
‫شپش


marmot
‫مارموت


mosquito
‫پشه


mouse
‫موش


oyster
‫صدف


scorpion
‫عقرب


seahorse
‫اسب دریایی


shell
‫صدف


shrimp
‫میگو


spider
‫عنکبوت


spider web
‫تار عنکبوت


starfish
‫ستاره دریایی


wasp
‫زنبور