‫معماری - Architecture


architecture
‫معماری


arena
‫سالن سرپوشیده


barn
‫انبار کاه


baroque
‫باروک


block
‫بلوک


brick house
‫خانه آجری


bridge
‫پل


building
‫ساختمان


castle
‫قلعه


cathedral
‫کلیسای جامع


column
‫ستون


construction site
‫سایت ساختمان


dome
‫گنبد


facade
‫نمای خارجی


football stadium
‫استادیوم فوتبال


fort
‫برج


gable
‫سه گوشی کنار شیروانی


gate
‫دروازه


half-timbered house
‫خانه نیمه الوار


lighthouse
‫فانوس دریایی


monument
‫بنای تاریخی


mosque
‫مسجد


obelisk
‫ابلیسک


office building
‫ساختمان اداری


roof
‫سقف


ruin
‫خرابه


scaffold
‫داربست


skyscraper
‫آسمان خراش


suspension bridge
‫پل معلّق


tile
‫کاشی