‫شهر - City


airport
‫فرودگاه


apartment building
‫منزل مسکونی


bench
‫بانک


big city
‫شهر بزرگ


bike path
‫مسیر دوچرخه


boat harbor
‫بندر قایق


capital
‫پایتخت


carillon
‫آهنگ ناقوس


cemetery
‫گورستان


cinema
‫سینما


city
‫شهر


city map
‫نقشه شهر


crime
‫جرم


demonstration
‫تظاهرات


fair
‫نمایشگاه


fire brigade
‫آتش‌نشانی


fountain
‫چشمه


garbage
‫زباله


harbor / harbour
‫بندر


hotel
‫هتل


hydrant
‫شیر آتش نشانی


landmark
‫نشان


mailbox
‫صندوق پستی


neighborhood
‫محلّه


neon light
‫نور نئون


nightclub
‫کلوپ شبانه


old town
‫قسمت قدیمی شهر


opera
‫اپرا


park
‫پارک


park bench
‫نیمکت


parking lot
‫پارکینگ


phone booth
‫باجه تلفن


postal code (ZIP)
‫کد پستی


prison
‫زندان


pub
‫میخانه


sights
‫جاذبه‌های گردشگری


skyline
‫افق


street light
‫چراغ


tourist office
‫آژانس گردشگری


tower
‫برج


tunnel
‫تونل


vehicle
‫وسیله نقلیه


village
‫روستا


water tower
‫برج مخزن آب