‫هنر - Arts


applause
‫تشویق


art
‫هنر


bow
‫تعظیم


brush
‫قلم‌مو


coloring book
‫کتاب رنگ آمیزی


dancer
‫رقصنده


drawing
‫طراحی


gallery
‫گالری


glass window
‫پنجره شیشه ای


graffiti
‫نوشته دیواری


handicraft
‫صنایع دستی


mosaic
‫موزاییک


mural
‫نقاشی دیواری


museum
‫موزه


performance
‫به صحنه بردن


picture
‫تصویر


poem
‫شعر


sculpture
‫مجسّمه


song
‫آهنگ


statue
‫مجسّمه


water color
‫آبرنگ