‫بدن - Body


arm
‫بازو


back
‫کمر


bald head
‫سر طاس


beard
‫ریش


blood
‫خون


bone
‫استخوان


bottom
‫باسن


braid
‫موی دم اسبی


brain
‫مغز


breast
‫سینه


ear
‫گوش


eye
‫چشم


face
‫صورت


finger
‫انگشت


fingerprint
‫اثر انگشت


fist
‫مشت


foot
‫پا


hair
‫مو


haircut
‫مدل مو


hand
‫دست


head
‫سر


heart
‫قلب


index finger
‫انگشت نشانه


kidney
‫کلیه


knee
‫زانو


leg
‫پا


lip
‫لب


mouth
‫دهان


ringlet
‫طره


skeleton
‫اسکلت


skin
‫پوست


skull
‫جمجمه


tattoo
‫خال کوبی


throat
‫گلو


thumb
‫انگشت شست


toe
‫انگشت پا


tongue
‫زبان


tooth
‫دندان


wig
‫کلاه گیس