برگرد
‫مردم - People


age
‫سن


aunt
‫عمّه، خاله


baby
‫نوزاد


babysitter
‫بیبی سیتر


boy
‫پسر


brother
‫برادر


child
‫کودک


couple
‫زوج


daughter
‫دختر


divorce
‫طلاق


embryo
‫جنین


engagement
‫نامزدی


extended family
‫خانواده بزرگ


family
‫خانواده


flirt
‫لاس


gentleman
‫آقا


girl
‫دختر


girlfriend
‫دوست دختر


granddaughter
‫نوه


grandfather
‫پدر بزرگ


grandma
‫مادربزرگ


grandmother
‫مادربزرگ


grandparents
‫پدربزرگ و مادربزرگ


grandson
‫نوه


groom
‫داماد


group
‫گروه


helper
‫یاور


infant
‫نوزاد


lady
‫خانم


marriage proposal
‫پیشنهاد ازدواج


matrimony
‫ازدواج


mother
‫مادر


nap
‫چرُت


neighbor
‫همسایه


newlyweds
‫تازه ازدواج کرده


couple
‫زوح


parents
‫والدین


partner
‫همسر


party
‫پارتی


people
‫مردم


bride
‫عروس


queue
‫صف


reception
‫پذیرش


rendezvous
‫قرار ملاقات


siblings
‫خواهر و برادر


sister
‫خواهر


son
‫پسر


twin
‫دوقلو


uncle
‫دایی، عمو


wedding
‫مراسم عقد


youth
‫جوانان

برگرد