‫طبیعت - Natur


der Bogen, "
‫قوس


der Stall, "e
‫انبار


die Bucht, en
‫خلیج


der Strand, "e
‫ساحل


die Blase, n
‫حباب


die Höhle, n
‫غار


der Bauernhof, "e
‫مزرعه


das Feuer, -
‫آتش


die Spur, en
‫رد پا


der Globus, Globen
‫کره


die Ernte, n
‫محصول


der Heuballen, -
‫عدل یونجه


der See, n
‫دریاچه


das Blatt, "er
‫برگ


der Berg, e
‫کوه


der Ozean, e
‫اقیانوس


das Panorama, Panoramen
‫چشم انداز


der Felsen, -
‫صخره


die Quelle, n
‫چشمه


der Sumpf, "e
‫باتلاق


der Baum, "e
‫درخت


der Baumstamm, "e
‫تنه درخت


das Tal, "er
‫درّه


die Aussicht, en
‫منظره


der Wasserstrahl, en
‫فوّاره


der Wasserfall, "e
‫آبشار


die Welle, n
‫موج