‫هوا - Надвор'е


барометр
baromietr
‫هواسنج


аблокі
abloki
‫ابر


халады
chalady
‫سرما


паўмесяц
paŭmiesiac
‫هلال


цемра
ciemra
‫تاریکی


засухай
zasuchaj
‫خشکسالی


зямля
ziamlia
‫زمین


туман
tuman
‫مِه


мароз
maroz
‫یخبندان


вобліў
vobliŭ
‫یخبندان


спякота
spiakota
‫گرما


ураган
urahan
‫گردباد


лядзяш
liadziaš
‫قندیل


маланка
malanka
‫صاعقه


метэор
mieteor
‫شهاب سنگ


месяц
miesiac
‫ماه


вясёлка
viasiolka
‫رنگین کمان


кропля
kroplia
‫قطره باران


снег
snieh
‫برف


сняжынка
sniažynka
‫دانه برف


снежны чалавек
sniežny čalaviek
‫آدم برفی


зорка
zorka
‫ستاره


бура
bura
‫طوفان


штармавы прыплыў
štarmavy pryplyŭ
‫طوفان


сонца
sonca
‫خورشید


сонечны прамень
soniečny pramień
‫پرتو افتاب


закат
zakat
‫پستاب


тэрмометр
termomietr
‫دماسنج


навальніца
navaĺnica
‫رعد و برق


змярканне
zmiarkannie
‫شفق


надвор'е
nadvorje
‫آب و هوا


вільгаць
viĺhać
‫رطوبت


вецер
viecier
‫باد