‫محیط - አካባቢ


ግብርና
gibirina
‫کشاورزی


የአየር ብክለት
ye’āyeri bikileti
‫آلودگی هوا


የጉንዳን ቤት
yegunidani bēti
‫مور تپّه


ወንዝ
wenizi
‫کانال


የባህር ዳርቻ
yebahiri daricha
‫ساحل


አህጉር
āhiguri
‫قارّه


ጅረት
jireti
‫نهر


ግድብ
gidibi
‫سد


በረሃ
bereha
‫بیابان


የአሸዋ ተራራ
ye’āshewa terara
‫تپه


መስክ
mesiki
‫دشت


ደን
deni
‫جنگل


ተንሸራታች ግግር በረዶ
tenisheratachi gigiri beredo
‫یخچال های طبیعی


በረሃማነት ያለው ቦታ
berehamaneti yalewi bota
‫زمین کشاورزی


ደሴት
desēti
‫جزیره


ጫካ
ch’aka
‫جنگل


መልከዓ ምድር
melike‘a midiri
‫چشم انداز


ተራራ
terara
‫کوه ها


የተፈጥሮ ፓርክ
yetefet’iro pariki
‫پارک طبیعت


የተራራ ጫፍ
yeterara ch’afi
‫قله


ቁልል/ ክምር
k’ulili/ kimiri
‫توده


የተቃውሞ ሰልፍ
yetek’awimo selifi
‫راه پیمایی اعتراضی


ተረፈ ምርት መልሶ ለአገልግሎት ማቅረብ
terefe miriti meliso le’āgeligiloti mak’irebi
‫بازیافت


ባህር
bahiri
‫دریا


ጭስ
ch’isi
‫دود


የወይን እርሻ
yeweyini irisha
‫تاکستان


እሳተ ጎመራ
isate gomera
‫آتشفشان


ቆሻሻ
k’oshasha
‫زباله


ውሃ ልክ
wiha liki
‫سطح آب