Речник

Choose the category you want to learn

Върни се

Feelings

Чувства

Animals

Животни

Sports

Спорт

Music

Музика

Office

Офис

Beverages

Напитки

People

Хора

Time

Време

Environment

Околна среда

Packaging

Опаковка

Tools

Инструменти

Traffic

Трафик

Fruits

Плодове

Leisure

Свободно време

Military

Армия

Clothing

Облекло

Communication

Комуникации

Technology

Технология

Apartment

Апартамент

Food

Храна

Occupations

Професии

Vegetables

Зеленчуци

Objects

Обекти

Education

Образование

Body

Тяло

Nature

Природа

Finances

Финанси

Furniture

Мебели

Religion

Религия

Plants

Растения

Abstract terms

Абстрактни понятия

Kitchen appliances

Кухненски уреди

Materials

Материали

Health

Здраве

Car

Кола

Arts

Изкуства

City

Град

Weather

Време

Shopping

Пазаруване

Architecture

Архитектура

Big animals

Големи животни

Small animals

Малки животни