สถาปัตยกรรม - Arquitetura


a arquitetura
สถาปัตยกรรม


a arena
สนามกีฬา


o celeiro
โรงนา


o barroco
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก


o bloco
อิฐ


a casa de tijolo
บ้านอิฐ


a ponte
สะพาน


o edifício
อาคาร


o castelo
ปราสาท


a catedral
มหาวิหาร


a coluna
เสา


o local de construção
สถานที่ก่อสร้าง


a cúpula
หลังคาโดม


a fachada
ซุ้มประตู


o estádio de futebol
สนามกีฬา


o forte
ป้อม


a empena
หลังคาหน้าจั่ว


o portão
ประตู


a casa em enxaimel
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้


o farol
ประภาคาร


o monumento
สิ่งก่อสร้าง


a mesquita
มัสยิด


o obelisco
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม


o edifício de escritórios
อาคารสำนักงาน


o telhado
หลังคา


a ruína
ซากปรักหักพัง


o andaime
นั่งร้าน


o arranha-céus
ตึกระฟ้า


a ponte suspensa
สะพานแขวน


o azulejo
กระเบื้อง