สถาปัตยกรรม - Architektūra


architektūra
สถาปัตยกรรม


arena
สนามกีฬา


kluonas
โรงนา


barokas
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก


kubelis
อิฐ


mūrinis namas
บ้านอิฐ


tiltas
สะพาน


pastatas
อาคาร


pilis
ปราสาท


katedra
มหาวิหาร


kolona
เสา


statybvietė
สถานที่ก่อสร้าง


kupolas
หลังคาโดม


fasadas
ซุ้มประตู


futbolo stadionas
สนามกีฬา


pilis
ป้อม


stogo kraigas
หลังคาหน้าจั่ว


vartai
ประตู


fachtverkinis namas
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้


švyturys
ประภาคาร


paminklas
สิ่งก่อสร้าง


mečetė
มัสยิด


obeliskas
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม


biurų pastatas
อาคารสำนักงาน


stogas
หลังคา


griuvėsiai
ซากปรักหักพัง


pastoliai
นั่งร้าน


dangoraižis
ตึกระฟ้า


kabantis tiltas
สะพานแขวน


plytelė
กระเบื้อง