ธรรมชาติ - Naturaleza


el arco
ส่วนโค้ง


el establo
โรงนา


la bahía
อ่าว


la playa
ชายหาด


la burbuja
ฟอง


la cueva
ถ้ำ


la granja
ฟาร์ม


el fuego
ไฟ


la huella
ร่องรอย


el globo terráqueo
โลก


la cosecha
การเก็บเกี่ยว


la paca de heno
ก้อนหญ้าแห้ง


el lago
ทะเลสาบ


la hoja
ใบไม้


la montaña
ภูเขา


el océano
มหาสมุทร


el panorama
พาโนรามา


la roca
ก้อนหิน


la fuente
แอ่งน้ำ


el pantano
ป่าพรุ


el árbol
ต้นไม้


el tronco del árbol
ขอนไม้


el valle
หุบเขา


la vista
วิว


el chorro de agua
พวยน้ำ


la cascada
น้ำตก


la ola
คลื่น