สำนักงาน - Oficina


el bolígrafo
ปากกาลูกลื่น


la pausa
ช่วงพัก


el maletín
กระเป๋าเอกสาร


el lápiz de color
ดินสอสี


la conferencia
การประชุม


la sala de conferencias
ห้องประชุม


la copia
สำเนา


el directorio
แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ


el archivo
แฟ้มข้อมูล


el archivador
ตู้เก็บเอกสาร


la pluma estilográfica
ปากกาหมึกซึม


la bandeja de carta
ถาดจดหมาย


el rotulador
ปากกามาร์คเกอร์


el cuaderno
สมุดบันทึก


el bloc de notas
กระดาษจดบันทึก


la oficina
สำนักงาน


la silla de oficina
เก้าอี้สำนักงาน


las horas extras
การทำงานล่วงเวลา


el clip
คลิปหนีบกระดาษ


el lápiz
ดินสอ


la perforadora
ที่เจาะรู


la caja fuerte
ตู้เซฟ


el sacapuntas
ที่เหลาดินสอ


el papel triturado
เศษกระดาษ


la trituradora
เครื่องทำลายเอกสาร


el encuadernado con espiral
เข้าสันแบบเกลียว


la grapa
ลูกแม็กเย็บกระดาษ


la grapadora
แม็กเย็บกระดาษ


la máquina de escribir
เครื่องพิมพ์ดีด


el lugar de trabajo
ที่ทำงาน