ศัพท์นามธรรม - Abstraktaj terminoj


la administrado
การจัดการ


la reklamo
การโฆษณา


la sago
ลูกศร


la malpermeso
ห้าม


la kariero
อาชีพ


la centro
ศูนย์


la elekto
การเลือกตั้ง


la kunlaborado
การทำงานร่วมกัน


la koloro
สี


la kontakto
การติดต่อ


la danĝero
อันตราย


la amdeklaro
การสารภาพรัก


la defalo
ความเสื่อมสภาพ


la difino
การจำกัดความ


la diferenco
ความแตกต่าง


la malfacilaĵo
ความยากลำบาก


la direkto
ทิศทาง


la malkovro
การค้นพบ


la malordo
ความวุ่นวาย


la malproksimo
ระยะห่าง


la distanco
ระยะทาง


la diverseco
ความหลากหลาย


la peno
ความพยายาม


la eksploro
การสำรวจ


la falo
การล้ม


la forto
กำลัง


la parfumo
กลิ่นหอม


la libereco
เสรีภาพ


la fantomo
ผี


la duono
ครึ่งหนึ่ง


la alteco
ความสูง


la helpo
ความช่วยเหลือ


la kaŝejo
การหลบซ่อน


la hejmlando
บ้านเกิด


la higieno
ความสะอาด


la ideo
ความคิด


la iluzio
ภาพลวงตา


la imago
จินตนาการ


la inteligenteco
ปัญญา


la invito
การเชิญ


la justeco
ความยุติธรรม


la lumo
แสง


la rigardo
การมอง


la perdo
การสูญเสีย


la pligrandigo
การขยาย


la eraro
ความผิดพลาด


la murdo
การฆาตกรรม


la nacio
ประเทศชาติ


la novaĵo
ความแปลกใหม่


la opcio
ตัวเลือก


la pacienco
ความอดทน


la planado
การวางแผน


la problemo
ปัญหา


la protektado
การป้องกัน


la reflekto
การสะท้อน


la respubliko
สาธารณรัฐ


la risko
ความเสี่ยง


la sekureco
ความปลอดภัย


la sekreto
ความลับ


la sekso
เพศ


la ombro
เงา


la grandeco
ขนาด


la solidareco
ความสามัคคี


la sukceso
ความสำเร็จ


la subteno
การสนับสนุน


la tradicio
ประเพณี


la pezo
น้ำหนัก