Abstract terms - Abstraktaj terminoj


la administrado
administration


la reklamo
advertising


la sago
arrow


la malpermeso
ban


la kariero
career


la centro
center


la elekto
choice


la kunlaborado
collaboration


la koloro
color


la kontakto
contact


la danĝero
danger


la amdeklaro
declaration of love


la defalo
decline


la difino
definition


la diferenco
difference


la malfacilaĵo
difficulty


la direkto
direction


la malkovro
discovery


la malordo
disorder


la malproksimo
distance


la distanco
distance


la diverseco
diversity


la peno
effort


la eksploro
exploration


la falo
fall


la forto
force


la parfumo
fragrance


la libereco
freedom


la fantomo
ghost


la duono
half


la alteco
height


la helpo
help


la kaŝejo
hiding place


la hejmlando
homeland


la higieno
hygiene


la ideo
idea


la iluzio
illusion


la imago
imagination


la inteligenteco
intelligence


la invito
invitation


la justeco
justice


la lumo
light


la rigardo
look


la perdo
loss


la pligrandigo
magnification


la eraro
mistake


la murdo
murder


la nacio
nation


la novaĵo
novelty


la opcio
option


la pacienco
patience


la planado
planning


la problemo
problem


la protektado
protection


la reflekto
reflection


la respubliko
republic


la risko
risk


la sekureco
safety


la sekreto
secret


la sekso
sex


la ombro
shadow


la grandeco
size


la solidareco
solidarity


la sukceso
success


la subteno
support


la tradicio
tradition


la pezo
weight