ทหาร - Military


aircraft carrier
เรือบรรทุกเครื่องบิน


ammunition
กระสุน


armor
เกราะ


army
กองทัพบก


arrest
การจับกุม


atomic bomb
ระเบิดปรมาณู


attack
การโจมตี


barbed wire
ลวดหนาม


blast
ระเบิด


bomb
ลูกระเบิด


cannon
ปืนใหญ่


cartridge
ซองกระสุน


coat of arms
ตราอาร์ม


defense
การป้องกันตัว


destruction
การทำลาย


fight
การต่อสู้


fighter-bomber
เครื่องบินทิ้งระเบิด


gas mask
หน้ากากก๊าซ


guard
ผู้รักษาความปลอดภัย


hand grenade
ระเบิดมือ


handcuffs
กุญแจมือ


helmet
หมวกเหล็ก


march
การเดินทัพ


medal
เหรียญ


military
ทหาร


navy
กองทัพเรือ


peace
ความสงบสุข


pilot
นักบิน


pistol
ปืนพก


revolver
ปืนพกลูกโม่


rifle
ปืนไรเฟิล


rocket
จรวด


shooter
นักยิง


shot
การยิง


soldier
ทหาร


submarine
เรือดำน้ำ


surveillance
การเฝ้าระวัง


sword
ดาบ


tank
รถถัง


uniform
เครื่องแบบ


victory
ชัยชนะ


winner
ผู้ชนะ