สิ่งแวดล้อม - Miljø


landbruget
เกษตรกรรม


luftforureningen
มลพิษทางอากาศ


myretuen
จอมปลวก


kanalen
คลอง


kysten
ชายฝั่ง


kontinentet
ทวีป


åen
ลำห้วย


dæmningen
เขื่อน


ørkenen
ทะเลทราย


klitten
เนินทราย


marken
ทุ่งหญ้า


skoven
ป่าไม้


gletscheren
ธารน้ำแข็ง


heden
พุ่มไม้เตี้ย


øen
เกาะ


junglen
ป่าทึบ


landskabet
ภูมิทัศน์


bjergene
เทือกเขา


naturparken
อุทยานแห่งชาติ


bjergtoppen
ยอดเขา


bunken
กอง


protestmarchen
การเดินขบวนประท้วง


genanvendelsen
การรีไซเคิล


havet
ทะเล


røgen
ควัน


vinmarkerne
ไร่องุ่น


vulkanen
ภูเขาไฟ


affaldet
ขยะ


vandniveauet
ระดับน้ำ