สำนักงาน - Kontor


kuglepennen
ปากกาลูกลื่น


pausen
ช่วงพัก


rejsetasken
กระเป๋าเอกสาร


farveblyanten
ดินสอสี


konferencen
การประชุม


mødelokalet
ห้องประชุม


kopien
สำเนา


mappen
แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ


filen
แฟ้มข้อมูล


arkivskabet
ตู้เก็บเอกสาร


fyldepennen
ปากกาหมึกซึม


brevbakken
ถาดจดหมาย


markøren
ปากกามาร์คเกอร์


notesbogen
สมุดบันทึก


notesblokken
กระดาษจดบันทึก


kontoret
สำนักงาน


kontorstolen
เก้าอี้สำนักงาน


overarbejdet
การทำงานล่วงเวลา


papirclipsen
คลิปหนีบกระดาษ


blyanten
ดินสอ


hullemaskinen
ที่เจาะรู


pengeskabet
ตู้เซฟ


blyantspidseren
ที่เหลาดินสอ


makuleret papir
เศษกระดาษ


makulatoren
เครื่องทำลายเอกสาร


spiral indbindingen
เข้าสันแบบเกลียว


hæfteklammen
ลูกแม็กเย็บกระดาษ


hæftemaskinen
แม็กเย็บกระดาษ


skrivemaskinen
เครื่องพิมพ์ดีด


arbejdspladsen
ที่ทำงาน