‫ابزار - ናውቲ: መሳርሒ


መልህቅ
melihik’i
‫لنگر


መተርኣስ ናይ ዝቅጥቀጥ ሓጺን
meteri’asi nayi zik’it’ik’et’i ḥats’īni
‫سندان


መላጸ:ላማ
melats’e:lama
‫تیغه


ሰሌዳ:ጣውላ:ኣማከርቲ ሽማግለ:
selēda:t’awila:amakeritī shimagile:
‫تخته


ብሎኒ:ተሰጋጥ:ዓለባ:ውንጫፈ
bilonī:tesegat’i:‘aleba:winich’afe
‫پیچ


መክፈት ጥርሙስ
mekifeti t’irimusi
‫در بازکن


መኮስተር:ዓይነት ተክሊ
mekositeri:‘ayineti tekilī
‫جارو


ኣስፋስላ:መልከዪ
asifasila:melikeyī
‫بُرس


ሳንኬሎ
sanikēlo
‫سطل


መጋዝ
megazi
‫ارّه برقی


መቅደዲ ታኒካ
mek’idedī tanīka
‫در بازکن


ሰንሰለት
seniseleti
‫زنجیر


ሰንሰለታዊ መጋዝ
seniseletawī megazi
‫اره برقی


ቡንታ:መጽረቢ ዕንጸይቲ:መንደል
bunita:mets’irebī ‘inits’eyitī:menideli
‫اسکنه


ሸረር ዝብል በሊሕ መጋዝ
shereri zibili belīḥi megazi
‫تیغ ارّه


መንደል:ትራፓኖ:መኩዓቲ ማሽን
menideli:tirapano:meku‘atī mashini
‫دریل


መጉሓፊ
meguḥafī
‫خاک انداز


ካርትሽ መስተይ ማይ ናይ ጀርዲን
karitishi mesiteyi mayi nayi jeridīni
‫شلنگ


መፋሕፍሒ:መፍሓቂ
mefaḥifiḥī:mefiḥak’ī
‫چوب ‌ساب


ማርቴሎ:መዶሻ
maritēlo:medosha
‫چکش


መላገቢ ናይ ማዕጾ
melagebī nayi ma‘its’o
‫لولا


ዓንቃሪቦ:ጋንሾ:ማዕጺድ:መንጠልጠሊ
‘anik’arībo:ganisho:ma‘its’īdi:menit’elit’elī
‫قلاب


ተተካሊ መሳልል
tetekalī mesalili
‫نردبان


ፊደላዊት ሚዛን
fīdelawīti mīzani
‫ترازو


ካላሜታ
kalamēta
‫آهن ربا


ጭቃ መንደቅ:ዓይነት ኣጽዋር:መውቀጢ
ch’ik’a menidek’i:‘ayineti ats’iwari:mewik’et’ī
‫بیلچه


መስማር
mesimari
‫میخ


መርፍእ
merifi’i
‫سوزن


መርበብ
meribebi
‫شبکه


ዳዶ ናይ ብሎኒ
dado nayi bilonī
‫مهره


ሰኣልቲ ዝጥቀሙሉ መሳርሒ ናይ ሕብርታት
se’alitī zit’ik’emulu mesariḥī nayi ḥibiritati
‫کاردک


ፍርናሽ ሓሰር
firinashi ḥaseri
‫ماله


መስአ
mesi’ā
‫دوشاخه


ነዳፊ:ወጣኒ
nedafī:wet’anī
‫رنده نجاری


ፒንሳ
pīnisa
‫انبردست


ዓረብያ ኢድ
‘arebiya īdi
‫چرخ دستی


ራስትሬሎ: መግፈፊ ሓሰር ን ሳዕርን ወይ ርስሓት
rasitirēlo: megifefī ḥaseri ni sa‘irini weyi risiḥati
‫شن کش


ምጽጋን
mits’igani
‫تعمیر


ገመድ
gemedi
‫طناب


መስመር
mesimeri
‫خط کش


መጋዝ
megazi
‫ارّه


መቐስ
meḵ’esi
‫قیچی


ቪተ
vīte
‫پیچ


ካቻቪተ
kachavīte
‫پیچ گوشتی


መስፈይ ክዳን ፈትሊ
mesifeyi kidani fetilī
‫نخ


ባዴላ
badēla
‫بیل


ፈታሊት መንኮርኮር
fetalīti menikorikori
‫چرخ نخ ریسی


ሞላ
mola
‫فنر


ቁኒን
k’unīni
‫قرقره


ሓጺን ዝውሽጡ ገመድ
ḥats’īni ziwishit’u gemedi
‫کابل فولادی


ሜትሮ
mētiro
‫نوار چسب


ፈትሊ
fetilī
‫رزوه


መሳርሒ
mesariḥī
‫ابزار


ሳጹን መሳርሒ
sats’uni mesariḥī
‫جعبه ابزار


ማንካ ነዳቃይ
manika nedak’ayi
‫بیلچه


ወረጦ
weret’o
‫موچین


ፋቸታ
facheta
‫گیره


መሳርሒ መልሓሚ ወይ ፋጉሮ
mesariḥī meliḥamī weyi faguro
‫وسیله جوشکاری


ናይ ኢድ ዓረብያ
nayi īdi ‘arebiya
‫فرقان


ስልኪ
silikī
‫سیم


ርሺ
rishī
‫تراشه چوب


መፍትሕ እንግሊዝ
mefitiḥi inigilīzi
‫آچار