‫موسیقی - ሙዚቃ


ኣኮርዲዮን
akoridīyoni
‫آکوردئون


ባላላይካ/ኣውታራዊት መሳርሒት ሩስያ
balalayika/awitarawīti mesariḥīti rusiya
‫بالالایکا


ሙዚቃዊ ጉጅለ
muzīk’awī gujile
‫گروه


ናይ ሙዚቃ መሳርሒ
nayi muzīk’a mesariḥī
‫بانجو


ዓይነት መሳርሒ ሙዚቃ
‘ayineti mesariḥī muzīk’a
‫کلارینت


ሙዚቃዊ ምርኢት
muzīk’awī miri’īti
‫کنسرت


ኮቦሮ
koboro
‫طبل


ዝተፈላለየ ቅኒት ከበሮ
zitefelaleye k’inīti kebero
‫درامز


ሻምብቆ
shamibik’o
‫فلوت


ዓይነት ፒያኖ
‘ayineti pīyano
‫پیانو


ጊታር
gītari
‫گیتار


ኣዳራሽ
adarashi
‫سالن


ሰሌዳ መፋትሕ:ሰሌዳ ፊደላት:ኦርጋን መሳርሒ ሙዚቃ
selēda mefatiḥi:selēda fīdelati:origani mesariḥī muzīk’a
‫کیبورد


ፋምፋም
famifami
‫ساز دهنی


ሙዚቃ
muzīk’a
‫موسیقی


መበረኺ ናይ ሙዚቃዊ መሳርሒ
mebereẖī nayi muzīk’awī mesariḥī
‫جای نُت


መዛካከሪ:ኖታ:ትዕዝብቲ:ምግንዛብ:ምስትውዓል
mezakakerī:nota:ti‘izibitī:miginizabi:misitiwi‘ali
‫نُت


ኦርጋን መሳርሒ ሙዚቃ
origani mesariḥī muzīk’a
‫اُرگ


ፒያኖ መሳርሒ ሙዚቃ
pīyano mesariḥī muzīk’a
‫پیانو


ዓይነት ጥሩምባ መሳርሒ ሙዚቃ
‘ayineti t’irumiba mesariḥī muzīk’a
‫ساکسفون


ደራፋይ:ዘማራይ
derafayi:zemarayi
‫خواننده


ገመድ:ስልኪ መሳርሒ ሙዚቃ:ጽሕጊ:
gemedi:silikī mesariḥī muzīk’a:ts’iḥigī:
‫زه


ዓይነት ጥሩምባ መሳርሒ ሙዚቃ
‘ayineti t’irumiba mesariḥī muzīk’a
‫شیپور


ጥሩምባ ዝጻወት ሰብ
t’irumiba zits’aweti sebi
‫شیپور زن


ምስ ጊታር ዝማስሰል መሳርሒ ሙዚቃ
misi gītari zimasiseli mesariḥī muzīk’a
‫ویولن


ሰፈር ቫዮሊን
seferi vayolīni
‫جعبه ویولون


ዛይሎፎን
zayilofoni
‫زیلوفون