‫خرید - ‫קניות‬


‫מאפייה‬
mʼpyyh
‫نانوایی


‫ברקוד‬
brqwd
‫بارکُد


‫חנות ספרים‬
ẖnwţ sprym
‫کتابفروشی


‫בית קפה‬
byţ qph
‫کافه


‫בית מרקחת‬
byţ mrqẖţ
‫داروخانه


‫ניקוי יבש‬
nyqwy ybş
‫خشک شویی


‫חנות פרחים‬
ẖnwţ prẖym
‫گل فروشی


‫מתנה‬
mţnh
‫هدیه


‫שוק‬
şwq
‫بازار


‫שוק‬
şwq
‫مرکز خرید


‫דוכן עיתונים‬
dwkn ʻyţwnym
‫دکه روزنامه فروشی


‫בית מרקחת‬
byţ mrqẖţ
‫داروخانه


‫סניף דואר‬
snyp dwʼr
‫اداره پست


‫כלי חרס‬
kly ẖrs
‫سفالگری


‫מבצע‬
mbẕʻ
‫فروش


‫חנות‬
ẖnwţ
‫فروشگاه


‫קניות‬
qnywţ
‫خرید


‫שקית קניות‬
şqyţ qnywţ
‫کیسه خرید


‫סל הקניות‬
sl hqnywţ
‫سبد خرید


‫עגלת קניות‬
ʻglţ qnywţ
‫چرخ خرید


‫מסע קניות‬
msʻ qnywţ
‫تور خرید