‫دفتر کار - ‫משרד‬


‫עט כדורי‬
ʻt kdwry
‫خودکار


‫הפסקה‬
hpsqh
‫زنگ تفریح


‫תיק‬
ţyq
‫کیف


‫עיפרון צבעוני‬
ʻyprwn ẕbʻwny
‫مداد رنگی


‫כנס‬
kns
‫کنفرانس


‫חדר ישיבות‬
ẖdr yşybwţ
‫اتاق کنفرانس


‫עותק‬
ʻwţq
‫کپی


‫תיקייה‬
ţyqyyh
‫دفتر تلفن


‫קלסר‬
qlsr
‫پرونده


‫ארון תיקיות‬
ʼrwn ţyqywţ
‫قفسه پرونده


‫עט נובע‬
ʻt nwbʻ
‫خودنویس


‫מגש מכתבים‬
mgş mkţbym
‫سبد نامه


‫מרקר‬
mrqr
‫ماژیک


‫מחברת‬
mẖbrţ
‫دفتر


‫פנקס‬
pnqs
‫دفترچه یادداشت


‫משרד‬
mşrd
‫دفتر کار


‫כסא משרדי‬
ksʼ mşrdy
‫صندلی


‫שעות נוספות‬
şʻwţ nwspwţ
‫اضافه کاری


‫מהדק נייר‬
mhdq nyyr
‫گیره کاغذ


‫עיפרון‬
ʻyprwn
‫مداد


‫מחורר‬
mẖwrr
‫سوراخ کن


‫כספת‬
kspţ
‫ گاوصندوق


‫מחדד‬
mẖdd
‫مداد تراش


‫נייר גרוס‬
nyyr grws
‫کاغذ خرد شده


‫מגרסה‬
mgrsh
‫خرد کن


‫מאגד ספירלה‬
mʼgd spyrlh
‫دفترچه سیمی


‫סיכת מהדק‬
sykţ mhdq
‫منگنه


‫מהדק‬
mhdq
‫منگنه


‫מכונת כתיבה‬
mkwnţ kţybh
‫ماشین تحریر


‫תחנת עבודה‬
ţẖnţ ʻbwdh
‫محلّ کار