‫خرید - Compras


la panadería
‫نانوایی


el código de barras
‫بارکُد


la librería
‫کتابفروشی


el café
‫کافه


la farmacia
‫داروخانه


la tintorería
‫خشک شویی


la floristería
‫گل فروشی


el regalo
‫هدیه


el mercado
‫بازار


el mercado
‫مرکز خرید


el quiosco de periódicos
‫دکه روزنامه فروشی


la farmacia
‫داروخانه


la oficina de correos
‫اداره پست


la cerámica
‫سفالگری


la venta
‫فروش


la tienda
‫فروشگاه


las compras
‫خرید


la bolsa de la compra
‫کیسه خرید


la cesta de la compra
‫سبد خرید


el carrito de la compra
‫چرخ خرید


la vuelta por las tiendas
‫تور خرید