‫نظامی - Ejército


el portaaviones
‫ناو هواپیمابر


la munición
‫مهمات


la armadura
‫زره پوش


el ejército
‫ارتش


la detención
‫دستگیری


la bomba atómica
‫بمب اتمی


el ataque
‫حمله


el alambre de púas
‫سیم خاردار


la explosión
‫انفجار


la bomba
‫بمب


el cañón
‫توپ


el cartucho
‫فشنگ


el escudo (de armas)
‫نشان


la defensa
‫دفاع


la destrucción
‫تخریب


la lucha
‫جنگ


el cazabombardero
‫جنگنده بمب افکن


la máscara de gas
‫ماسک ضد گاز


la guardia
‫نگهبان


la granada de mano
‫نارنجک


las esposas
‫دستبند


el casco
‫کلاه خود


la marcha
‫قدم رو


la medalla
‫مدال


los militares
‫نظامی


la marina
‫نیروی دریایی


la paz
‫صلح


el piloto
‫خلبان


la pistola
‫هفت تیر


el revólver
‫هفت تیر


el fusil
‫تفنگ


el cohete
‫موشک


el tirador
‫تیرانداز


el tiro
‫گلوله


el soldado
‫سرباز


el submarino
‫زیر دریایی


la vigilancia
‫نظارت


la espada
‫شمشیر


el tanque
‫تانک


el uniforme
‫لباس یک شکل


la victoria
‫پیروزی


el ganador
‫برنده