‫زمان - Tiempo


el despertador
‫ساعت


la historia antigua
‫تاریخ باستان


la antigüedad
‫عتیقه


la agenda
‫دفترچه ملاقات


el otoño
‫پائیز


el descanso
‫استراحت


el calendario
‫تقویم


el siglo
‫قرن


el reloj
‫ساعت


el descanso
‫وقت استراحت


la fecha
‫تاریخ


el reloj digital
‫ساعت


el eclipse
‫خورشید گرفتگی


el final
‫پایان


el futuro
‫آینده


la historia
‫تاریخ


el reloj de arena
‫ساعت شنی


la Edad Media
‫قرون وسطی


el mes
‫ماه


la mañana
‫بامداد


el pasado
‫گذشته


el reloj de bolsillo
‫ساعت جیبی


la puntualidad
‫وقت شناسی


la prisa
‫عجله


las estaciones del año
‫فصول


la primavera
‫بهار


el reloj de sol
‫ساعت آفتابی


la salida del sol
‫طلوع آفتاب


la puesta del sol
‫غروب خورشید


el tiempo
‫زمان


la hora
‫زمان


el tiempo de espera
‫زمان انتظار


el fin de semana
‫آخر هفته


el año
‫سال