‫انتزاعی - Abstrakta


die Verwaltung, en
‫مدیریت بازرگانی


die Reklame
‫تبلیغات


der Pfeil, e
‫فلش


das Verbot, e
‫ممنوعیت


die Karriere, n
‫حرفه


die Mitte
‫مرکز


die Wahl, en
‫انتخاب


die Zusammenarbeit
‫همکاری


die Farbe, n
‫رنگ


der Kontakt, e
‫تماس


die Gefahr, en
‫خطر


die Liebeserklärung, en
‫اعلام عشق


der Verfall
‫کاهش


die Definition, en
‫تعریف


der Unterschied, e
‫تفاوت


die Schwierigkeit, en
‫سختی


die Richtung, en
‫جهت


die Entdeckung, en
‫کشف


die Unordnung
‫نامرتب


die Ferne
‫دور


die Entfernung, en
‫مسافت


die Vielfalt
‫تنوع


die Mühe, n
‫تلاش


die Erforschung, en
‫اکتشاف


der Sturz, "e
‫سقوط


die Kraft, "e
‫نیرو


der Duft, "e
‫عطر


die Freiheit, en
‫آزادی


das Gespenst, er
‫شبح


die Hälfte, n
‫نیمه


die Höhe, n
‫ارتفاع


die Hilfe, n
‫کمک


das Versteck, e
‫مخفی گاه


die Heimat
‫میهن


die Sauberkeit
‫بهداشت


die Idee, n
‫نظر


die Illusion, en
‫توهّم


die Fantasie, n
‫تخیّل


die Intelligenz
‫هوش


die Einladung, en
‫دعوت


die Gerechtigkeit
‫عدالت


das Licht, er
‫نور


der Blick, e
‫نگاه


der Verlust, e
‫زیان


die Vergrößerung, en
‫بزرگ نمایی


der Fehler, -
‫اشتباه


der Mord, e
‫قتل


die Nation, en
‫ملّت


die Neuheit, en
‫تازگی


die Möglichkeit, en
‫گزینه


die Geduld
‫صبر


die Planung, en
‫برنامه ریزی


das Problem, e
‫مشکل


der Schutz
‫حفاظت


die Spiegelung, en
‫بازتاب


die Republik, en
‫جمهوری


das Risiko, Risiken
‫خطر


die Sicherheit, en
‫ایمنی


das Geheimnis, se
‫راز


das Geschlecht, er
‫جنسیّت


der Schatten, -
‫سایه


die Größe, n
‫اندازه


die Solidarität
‫همبستگی


der Erfolg, e
‫موفقیت


die Unterstützung
‫پشتیبانی


die Tradition, en
‫سنّت


das Gewicht, e
‫وزن