‫خرید - কেনাকাটা


বেকারি
bēkāri
‫نانوایی


বারকোড
bārakōḍa
‫بارکُد


বইয়ের দোকান
ba'iẏēra dōkāna
‫کتابفروشی


ক্যাফে
kyāphē
‫کافه


ঔষধের দোকান
auṣadhēra dōkāna
‫داروخانه


ড্রাই ক্লিনার
ḍrā'i klināra
‫خشک شویی


ফুলের দোকান
phulēra dōkāna
‫گل فروشی


উপহার
upahāra
‫هدیه


বাজার
bājāra
‫بازار


বাজার হল
bājāra hala
‫مرکز خرید


সংবাদপত্রের স্ট্যান্ড
sambādapatrēra sṭyānḍa
‫دکه روزنامه فروشی


ঔষধালয়
auṣadhālaẏa
‫داروخانه


ডাকঘর
ḍākaghara
‫اداره پست


মৃৎশিল্প
mr̥ṯśilpa
‫سفالگری


বিক্রয়
bikraẏa
‫فروش


দোকান
dōkāna
‫فروشگاه


কেনাকাটা
kēnākāṭā
‫خرید


শপিং ব্যাগ
śapiṁ byāga
‫کیسه خرید


কেনাকাটার ঝুড়ি
kēnākāṭāra jhuṛi
‫سبد خرید


শপিং কার্ট
śapiṁ kārṭa
‫چرخ خرید


শপিং ট্যুর
śapiṁ ṭyura
‫تور خرید