‫گیاهان - አትክልቶች


ሸምበቆ
shemibek’o
‫بامبو


የአበባ ዓይነት
ye’ābeba ‘ayineti
‫شکوفه


የአበባ እቅፍ
ye’ābeba ik’ifi
‫دسته گل


ቅርንጫፍ
k’irinich’afi
‫شاخه


እንቡጥ
inibut’i
‫غنچه


ቁልቋል
k’ulik’wali
‫کاکتوس


ክሎቨር
kiloveri
‫گل شبدر چه


ኮነ
kone
‫مخروط


ኮርንፍሎወር
korinifiloweri
‫گل گندم


ክሮኩስ
kirokusi
‫زعفران


ዳፎዲል
dafodīli
‫نرگس


ዳይሲ
dayisī
‫گل مروارید


ዳንደላየን
danidelayeni
‫قاصدک


አበባ
ābeba
‫گل


ቅጠላ ቅጠል
k’it’ela k’it’eli
‫شاخ و برگ


እህል
ihili
‫دانه


ሳር
sari
‫چمن


እድገት
idigeti
‫رشد


ሃይዘንት
hayizeniti
‫سنبل


ሳር
sari
‫چمن


ሊሊ አበባ
līlī ābeba
‫سوسن سفید


ተልባ
teliba
‫تخم بزرک


የጅብ ጥላ
yejibi t’ila
‫قارچ


የወይራ ዛፍ
yeweyira zafi
‫درخت زیتون


የዘንባባ ዛፍ
yezenibaba zafi
‫درخت خرما


ፓንሲ
panisī
‫بنفشه سه رنگ


የኮክ ዛፍ
yekoki zafi
‫درخت هلو


አታክልት
ātakiliti
‫گیاه


ፖፒ
popī
‫خشخاش


የዛፍ ስር
yezafi siri
‫ریشه


ፅጌረዳ
t͟s’igēreda
‫گل رز


ዘር
zeri
‫بذر


ስኖውድሮፕ
sinowidiropi
‫گل برف


ሱፍ
sufi
‫گل آفتاب گردان


እሾህ
ishohi
‫خار


የዛፍ ክርክር
yezafi kirikiri
‫تنه


ቱሊፕ
tulīpi
‫گل لاله


የውሃ ሊሊ አበባ
yewiha līlī ābeba
‫نیلوفر آبی


ስንዴ
sinidē
‫گندم