‫مشاغل - сэнэхьатхэр


архитектор
arhitektor
‫معمار


астронавт
astronavt
‫فضانورد


парекмахер
parekmaher
‫آرایشگر


гъукIэ
g’’ukIè
‫آهنگر


боксер
bokser
‫بوکسور


тореодор
toreodor
‫گاوباز


бюрократ
bjurokrat
‫بوروکرات


IофшIапIэм (ипащэ) уиIофтэн
IofšIapIèm (ipaŝè) uiIoftèn
‫سفر کاری


предприниматель
predprinimatel’
‫تاجر


къэсапышI
k’’èsapyšI
‫قصّاب


автомеханик
avtomehanik
‫مکانیک


плъакIо
pl’’akIo
‫سرایدار


пхъэнкIакIо
ph’’ènkIakIo
‫نظافت چی


клоун
kloun
‫دلقک


Iоф дэзышIэрэр
Iof dèzyšIèrèr
‫همکار


дирижёр
dirižër
‫رهبر ارکستر


пщэрыхьакIо
pŝèryh’akIo
‫آشپز


ковбой, Iахъо
kovboj, Iah’’o
‫کابوی


цашIэ
cašIè
‫دندانپزشک


детектив
detektiv
‫کارآگاه


водолаз
vodolaz
‫غوّاص


врач
vrač
‫پزشک


доктор
doktor
‫دکتر


электрик
èlektrik
‫برق کار


еджакIо
edžakIo
‫دانش آموز


мэшIогъэкIуас
mèšIog’’èkIuas
‫آتش نشان


пцэжъыяш
pcèž’’yjaš
‫ماهی گیر


футболист, лъэпэиф ешIаку
futbolist, l’’èpèif ešIaku
‫فوتبالیست


хъункIакIо
h’’unkIakIo
‫اوباش


садлэжь, чъыгхатэлэжь
sadlèž’, č’’yghatèlèž’
‫باغبان


гольф ешIакIу
gol’f ešIakIu
‫گلف باز


гитарист
gitarist
‫گیتاریست


шакIо
šakIo
‫شکارچی


декоратор
dekorator
‫طراح داخلی


судья, хьыкумышI
sud’ja, h’ykumyšI
‫قاضی


къошъо псыгъо цIыкIу зезыфэрэр
k’’oš’’o psyg’’o cIykIu zezyfèrèr
‫کایاک ران


уды, маг
udy, mag
‫شعبده باز


еджакIу
edžakIu
‫دانش آموز


чыжьэу чъэхэрэм ахэтыр, марофон кэчъакIу
čyž’èu č’’èhèrèm ahètyr, marofon kèč’’akIu
‫دونده ماراتن


музыкант
muzykant
‫نوازنده


тхьэгъушъэрыпсэу бзылъфыгъ
th’èg’’uš’’èrypsèu bzyl’’fyg’’
‫راهبه


сэнэхьат
sènèh’at
‫حرفه


окулист
okulist
‫چشم پزشک


оптик, нэгъунджэшI
optik, nèg’’undžèšI
‫چشم پزشک


сурэтышI
surètyšI
‫نقّاش


гъэзетзехь
g’’èzetzeh’
‫روزنامه فروش


фотограф
fotograf
‫عکّاس


хым тет хъункIакIу
hym tet h’’unkIakIu
‫دزد دریایی


сантехник
santehnik
‫لوله کش


полицей
policej
‫پلیس


хьылъэзехь
h’yl’’èzeh’
‫باربر


хьапсэдэс
h’apsèdès
‫زندانی


секретарь
sekretar’
‫منشی


шпион, шъэф дэуаш
špion, š’’èf dèuaš
‫جاسوس


хирург
hirurg
‫جرّاح


кIэлэегъадж
kIèlèeg’’adž
‫معلّم


тыгъуакIо
tyg’’uakIo
‫دزد


хьылъэзещэ машинэр зэзыфэрэр
h’yl’’èzeŝè mašinèr zèzyfèrèr
‫راننده کامیون


Iоф зимыIэр, IофшIнынчъэ
Iof zimyIèr, IofšInynč’’è
‫بیکاری


шхынзехъ
šhynzeh’’
‫گارسون


шхьангъупчъэтхьэкIакIу
šh’ang’’upč’’èth’èkIakIu
‫نظافت چی پنجره


IофшIэн
IofšIèn
‫کار


IофышI, лъэжьакIо
IofyšI, l’’èž’akIo
‫کارگر