Shopping - ช้อปปิ้ง


เบเกอรี่
bay-gur̶-rêe
bakery


บาร์โค้ด
ba-kót
bar code


ร้านหนังสือ
rán-nǎng′-sěu
bookshop


คาเฟ่
ka-fê′
café


ร้านขายยา
rán-kǎi-ya
drugstore


ร้านซักแห้ง
rán-sák′-hæ̂ng
dry cleaner


ร้านดอกไม้
rán-dàwk-mái′
flower shop


ของขวัญ
kǎwng-kwǎn′
gift


ตลาด
dhà′-làt
market


ตลาดนัด
dhà′-làt-nát′
market hall


ร้านขายหนังสือพิมพ์
rán-kǎi-nǎng′-sěu-pim′
newspaper stand


ร้านขายยา
rán-kǎi-ya
pharmacy


ที่ทำการไปรษณีย์
têe-tam′-gan-bhrai′-sà′-nee
post office


เครื่องปั้นดินเผา
krêuang-bhân′-din′-pǎo′
pottery


การขาย
gan-kǎi
sale


ร้านค้า
rán-ká
shop


ช้อปปิ้ง
cháwp-bhîng′
shopping


ถุงช้อปปิ้ง
tǒong′-cháwp-bhîng′
shopping bag


ตะกร้าช้อปปิ้ง
dhà′-grâ-cháwp-bhîng′
shopping basket


รถเข็นช้อปปิ้ง
rót′-kěn′-cháwp-bhîng′
shopping cart


การเดินเล่นช้อปปิ้ง
gan-der̶n-lên′-cháwp-bhîng′
shopping tour