Shopping - ช้อปปิ้ง


เบเกอรี่
bay-gur̶-rêe
il panificio


บาร์โค้ด
ba-kót
il codice a barre


ร้านหนังสือ
rán-nǎng′-sěu
la libreria


คาเฟ่
ka-fê′
il caffè


ร้านขายยา
rán-kǎi-ya
la drogheria


ร้านซักแห้ง
rán-sák′-hæ̂ng
la lavanderia


ร้านดอกไม้
rán-dàwk-mái′
il negozio di fiori


ของขวัญ
kǎwng-kwǎn′
il regalo


ตลาด
dhà′-làt
il mercato


ตลาดนัด
dhà′-làt-nát′
il mercato coperto


ร้านขายหนังสือพิมพ์
rán-kǎi-nǎng′-sěu-pim′
l'edicola


ร้านขายยา
rán-kǎi-ya
la farmacia


ที่ทำการไปรษณีย์
têe-tam′-gan-bhrai′-sà′-nee
l'ufficio postale


เครื่องปั้นดินเผา
krêuang-bhân′-din′-pǎo′
la ceramica


การขาย
gan-kǎi
i saldi


ร้านค้า
rán-ká
il negozio


ช้อปปิ้ง
cháwp-bhîng′
lo shopping


ถุงช้อปปิ้ง
tǒong′-cháwp-bhîng′
la borsa della spesa


ตะกร้าช้อปปิ้ง
dhà′-grâ-cháwp-bhîng′
il cestino


รถเข็นช้อปปิ้ง
rót′-kěn′-cháwp-bhîng′
il carrello della spesa


การเดินเล่นช้อปปิ้ง
gan-der̶n-lên′-cháwp-bhîng′
la giornata di shopping