Пазаруване - ช้อปปิ้ง


เบเกอรี่
bay-gur̶-rêe
пекарна


บาร์โค้ด
ba-kót
баркод


ร้านหนังสือ
rán-nǎng′-sěu
книжарница


คาเฟ่
ka-fê′
кафене


ร้านขายยา
rán-kǎi-ya
дрогерия


ร้านซักแห้ง
rán-sák′-hæ̂ng
химическо чистене


ร้านดอกไม้
rán-dàwk-mái′
цветарски магазин


ของขวัญ
kǎwng-kwǎn′
подарък


ตลาด
dhà′-làt
пазар


ตลาดนัด
dhà′-làt-nát′
хали


ร้านขายหนังสือพิมพ์
rán-kǎi-nǎng′-sěu-pim′
павилион за вестници


ร้านขายยา
rán-kǎi-ya
аптека


ที่ทำการไปรษณีย์
têe-tam′-gan-bhrai′-sà′-nee
поща


เครื่องปั้นดินเผา
krêuang-bhân′-din′-pǎo′
грънчарница


การขาย
gan-kǎi
продажба


ร้านค้า
rán-ká
магазин


ช้อปปิ้ง
cháwp-bhîng′
пазаруване


ถุงช้อปปิ้ง
tǒong′-cháwp-bhîng′
пазарска чанта


ตะกร้าช้อปปิ้ง
dhà′-grâ-cháwp-bhîng′
пазарска кошница


รถเข็นช้อปปิ้ง
rót′-kěn′-cháwp-bhîng′
пазарска количка


การเดินเล่นช้อปปิ้ง
gan-der̶n-lên′-cháwp-bhîng′
пазаруване