Feelings - Pocity


náklonnost
affection


potíž
anger


nuda
boredom


důvěra
confidence


tvořivost
creativity


krize
crisis


zvědavost
curiosity


porážka
defeat


deprese
depression


zoufalství
despair


zklamání
disappointment


nedůvěra
distrust


pochybnost
doubt


sen
dream


únava
fatigue


strach
fear


hádka
fight


přátelství
friendship


zábava
fun


žal
grief


grimasa
grimace


štěstí
happiness


naděje
hope


hlad
hunger


zájem
interest


radost
joy


polibek
kiss


osamělost
loneliness


láska
love


melancholie
melancholy


nálada
mood


optimismus
optimism


panika
panic


bezradnost
perplexity


vztek
rage


odmítnutí
rejection


vztah
relationship


žádost
request


výkřik
scream


bezpečí
security


šok
shock


úsměv
smile


něha
tenderness


myšlenka
thought


přemýšlivost
thoughtfulness