Feelings - Gevoelens


de liefde
affection


de woede
anger


de verveling
boredom


het vertrouwen
confidence


de creativiteit
creativity


de crisis
crisis


de nieuwsgierigheid
curiosity


de nederlaag
defeat


de depressie
depression


de wanhoop
despair


de teleurstelling
disappointment


het wantrouwen
distrust


de twijfel
doubt


de droom
dream


de vermoeidheid
fatigue


de angst
fear


de strijd
fight


de vriendschap
friendship


het plezier
fun


het verdriet
grief


de grijns
grimace


het geluk
happiness


de hoop
hope


de honger
hunger


de interesse
interest


de vreugde
joy


de kus
kiss


de eenzaamheid
loneliness


de liefde
love


de melancholie
melancholy


de stemming
mood


het optimisme
optimism


de paniek
panic


de verbijstering
perplexity


de woede
rage


de afwijzing
rejection


de relatie
relationship


het verzoek
request


de schreeuw
scream


de veiligheid
security


de schok
shock


de glimlach
smile


de tederheid
tenderness


de gedachte
thought


de bedachtzaamheid
thoughtfulness